Home Woordenlijst

Verklarende woordenlijst

- irreguliere antistoffen     =    afweerstoffen tegen andere bloedgroepen
- rhesusfactor, zwangerschap   =  Anti-D, bekendste afweerstof tegen een bloedgroep
- k-negatief   =  Kell-negatief, er is geen kell-factor in het bloed aanwezig.
- anti-k    =   geen kell-factor
- anti-kell   =  geen kell-factor
-ADCC-test   =   bloedtest waarbij bepaald wordt hoe agressief de antistoffen in het bloed kunnen zijn
- vroeggeboorte   =   geboorte van het kind ruim voor de uitgerekende datum
- postnatale depressie   =   depressie na een zwangerschap c.q. bevalling
- ziektewetuitkering na bevalling   =  uitkering van het UWV
- gecompliceerde zwangerschap   =   een zwangerschap met verschillende problemen 

- anemie tijdens tweelingzwangerschap   =   bloedarmoede van de kinderen in de baarmoeder
- antistoffen te hoog  =  teveel afweerstoffen in het bloed aanwezig
- vroegtijdige weeën   =   weeënactiviteit ruim voor de uitgerekende datum
- echoscopisch onderzoek   =   onderzoek door middel van een geavanceerd ultrageluidapparaat
- hoofdslagader  =  grote ader in het hoofd waar het bloed door heen gepompt wordt vanuit het hart

- bloedtransfusies  =  bloed geven d.m.v. een infuus
- bloedarmoede  =   te weinig rode bloedcellen in het bloed aanwezig
- ongeboren baby’s   =   het kindje zit nog in de baarmoeder
- bloedafbraak   =  rode bloedcellen worden in het bloed afgebroken
- antistoffengehalte   =   de hoogte van de afweerstoffen aanwezig in het bloed

- bloed, hoog,  ernstige vorm  =   gevaarlijke vorm van bloedafbraak - bloedgroep
-immunisatie   =   bij een zwangerschap: het kind krijgt vroeg of laat bloedarmoede
- intra-uteriene   =  in de baarmoeder; voor de geboorte van het kind
- bloedgroep  =  eiwitten die zich aan de buitenkant van de rode bloedcellen bevinden
- rhesusfactor   =   ander soort bloedgroep dan A, B, AB of O 

- irreguliere antistoffen   =   afweerstoffen tegen andere bloedgroepen
- typering  =  onderzoeken welke bloedgroep aanwezig is
- agressief, antistoffen   =  afweerstoffen in het bloed die een hoog risico hebben op bloedafbraak
- heterozygoot  =   bij Kell: man die zowel positieve als negatieve K kinderen maken
- bloedtransfusie via navelstreng  =  een bloedtransfusie uitgevoerd tijdens de zwangerschap, dit gebeurt via het aanprikken van de navelstreng.
- bilirubinegehalte   =  de hoogte en snelheid waarmee de rode bloedcellen na de geboorte wordt afgebroken 

 
Column